Ztráty mazacího oleje – přídavné mazání

Při montáži a skladování je nutné dbát na to, aby pouzdra nepřišla do kontaktu se savými materiály, neboť jinak dochází rychle k olejovým ztrátám. V ideálním případě je vhodné skladovat pouzdra v originálním obalu. Při ztrátě oleje je třeba doplnit chybějící náplň ponořením do horkého oleje (80°C) a nechat v něm vychladnout. Přídavné mazání není obvykle nutné. V extrémních provozních poměrech však může být předností.

Hřídel

Mohou být použity kalené a nekalené oceli s broušeným povrchem. V nenáročných případech mohou být použity i hřídele z taženého materiálu. Při nasazení hřídelí z korozivzdorných ocelí doporučujeme válečkování nebo tvrdé chromování povrchové plochy za účelem zabránění abrazivního účinku těchto materiálů. Tolerance hřídelí by měla být v rozsahu h6 – h9 u pouzder s tolerancí E7.

Dodatečné obrábění ploch

Slinuté materiály mohou být dodatečně obrobeny pomocí slinutých karbidů (K20/K01) nebo diamantových nástrojů. Řezná rychlost by měla být 100 - 150 m/min. Kluzné plochy ložisek napuštěných olejem nelze vystružovat ani brousit, aby nebyly ucpány olejové póry.

Nestandardní rozměrová provedení a tolerance

Díky velkému množství nástrojů, kterými náš výrobní závod disponuje, můžeme vyrobit a dodat mnoho zvláštních velikostí ve standardní toleranci (E7 / r7). Dle potřeby můžeme dodat i nestandardní tolerance. Délková tolerance tenkostěnných ložisek by měla být t

Impregnační oleje

Standardní impregnace dle ISO VG 68

Min. pracovní teplota:
Max. pracovní teplota:
Viskozita:
Kinematická viskozita:

–12 °C
+90 °C
°E/50°C 3 – 5
cSt 20 – 35

Při extrémních zatíženích, teplotách nebo otáčkách mohou být zvolena jiná maziva.