Dokončovací obrábění

Bronzy SANKYO jsou velmi dobře obrobitelné. V zásadě není žádný velký rozdíl mezi obráběním našich bronzů s pevným mazivem a mezi na trhu běžnými druhy ocelí, takže nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje. Je ovšem nutné používat ostré, případně zcela nové nástroje.

Frézování

Při obrábění s nástroji z rychlořezné oceli a s nástroji ze slinutých karbidů je vyžadováno použití řezných kapalin. Při větším úběru třísek je třeba předhrubovat nejdříve na hloubku třísky cca. 0,3 mm. V zásadě platí, že je třeba frézovat (předhrubovat) s vyvinutím nižší síly a nízkého posuvu za současného nastavení vysokých otáček a nízkého úběru třísek.

Vrtání

Při obrábění s nástroji z rychlořezné oceli je nezbytné použití řezných kapalin. Vrtání probíhá jako u běžných oceli, v případě potřeby je však nutné zvýšit při stejných otáčkách posuv. Ploché lišty je třeba vrtat oboustranně a na závěr je třeba na kluzné straně provést zahloubení, pokud je nevyhnutelné vrtat přímo do umístění grafitových patron.

Broušení

Pro povrchové úpravy brusnými kotouči je nezbytné použití chladících kapalin.

Zrnitost

46 - 60

Materiál

Karbid křemíku

Otáčky brusného kotouče

1500 ot/min.

Pracovní rychlost brusného kotouče

30 m/min

Vystružování

Při obrábění povrchu výstružníky z rychlořezné oceli je nezbytné použití řezných kapalin. Vystružování probíhá jako u obvyklých ocelí, v případě potřeby je však při stejných otáčkách zvýšit posuv.

Soustružení

Příklad do 100 mm

Vnější soustružení

Vnitřní soustružení

Otáčky

cca 1000 ot/min.

cca 500 ot/min.

Posuv

cca 0,1 m/min

cca 0,07 m/min

Nástroj

Tvrdokov

Tvrdokov