Pasowania

Dla właściwego ułożenia sie materiału ślizgowego i współpracującego potrzebna jest mała szczelina pomiedzy nimi. Dzieje się to raz przez ścieranie i pęcznienie od składu w zakresie mikrometrów. W związku z tym nie jest możliwe uzyskanie zerowego luzu dla naszych materiałów samosmarujących gdyż powodem tego było by zakleszczenie.

Tuleje wykonane z brązu ze stałym smarem, z. B. typ SOB, zwęża się w otworze po wprowadzeniu zakresu tolerancji F7 do zakresu tolerancji H7; Wymagania wstępne to:
Na podstawie doświadczeń z najróżniejszych przypadków zastosowań, preferowane powinny być następujące pola tolerancji dla materiału współpracującego:

Płyty i listwy kątowe

W tych elementach praca pomiedzy ślizgiem a materiałem współpracującym zależy od zastosowania i pożądanej dokładności między 0,02 a 0,15 mm. Ogólnie, wózki prowadzące są wykonane tak, aby zapewnić prześwit 0,05 mm i prześwit pionowy 0,1 mm.

Materiał współpracujący

Najlepszymi materiałami współpracującymi dla tulei i płyt ślizgowych Sankyo są stopy stali nitrowanej gazowo lub hartowanej o HRC> 35. W celu zapewnienia optymalnego ślizgu, różnica twardości pomiędzy materiałem ślizgowym a tym współpracującym powinna wynosić co najmniej 100 HB. Chropowatość powierzchni materiału współpracującego powinna wynosić Rz = 3 ... 6,3 µm bądź Ra= 1,6 µm i lepszej (szlifowanie).